שאלות ותשובות

1. למה צריך חברת נאמנות (Escrow Company)?

חברת נאמנות משמשת כנאמן בעסקה. כספי הרוכש מועברים.

© כלהזכויות שמורות לחברת BNGL LLC, המידע המופיע לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד, ואינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או ייעוץ להשקעה. ט.ל.ח.

  • Facebook Social Icon