שאלות ותשובות

1. למה צריך חברת נאמנות (Escrow Company)?

חברת נאמנות משמשת כנאמן בעסקה. כספי הרוכש מועברים.